Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo, predmeti Kiparstvo 1 i 2 i Oblikovanje u kiparskim materijalima 1 i 2,

2. Docent u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija, predmeti Grafičko oblikovanje 2 i 5 ,

3. Docent u području društvenih znanosti, polje sociologija, predmeti Uvod u sociologiju i Sociologija kulture (naslovno zvanje),

4. Predavač u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, predmeti Pismo 1 i 2 i Grafički dizajn 1 i 2 (naslovno zvanje),

5. Umjetnički suradnik-korepetitor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe- sviranje,korepeticija za Solo pjevanje (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj  moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu , diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split