Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor:

  1. Dva predavača u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, predmeti : Uvod u specijalistička usmjerenja 1- 4, Zidno slikarstvo i mozaik, Konzervacija-restauracija slika i mozaika 1-4 i Izrada specijalističkog diplomskog rada (naslovno zvanje).
  2. Administrativni radnik u tajništvu, radno mjesto I vrste, pola radnog vremena (na određeno vrijeme od tri mjeseca).

Pristupnici na natječaj pod 1. moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Pristupnici pod 2. moraju ispunjavati slijedeće uvjete: VSS pravnog smjera, položen pravosudni ispit, napredni korisnik ISVU aplikacije i registra zaposlenika, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu i 3 godina radnog iskustva. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o naprednom poznavanju rada na ISVU aplikaciji i registru zaposlenika, znanju engleskog jezika i dokaz o radnom iskustvu.

Pristupnici pod 3. moraju ispunjavati slijedeće uvjete : VSS/VŠS, napredni korisnik ISVU aplikacije, napredno poznavanje rada na računalu (Microsoft office – Word, Excel, Acces, Outlook Power Point), aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i 1 godina radnog iskustva. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o naprednom poznavanju rada na računalu i ISVU aplikaciji, znanju engleskog jezika i dokaz o radnom iskustvu.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja za točku 1. a u roku od 8 dana za točku 2. na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.