Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa (KA107) – Jordan na koji se mogu prijaviti djelatnici svih sastavnica Sveučilišta. Rok za prijavu je 4. veljače 2022. godine, a mobilnost se (po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata) može realizirati do 31. srpnja 2022. godine.

Poveznica na Natječaj