Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2016./2017.

Rangiraju se kandidati sukladno listama:

  • Lista broj 1 – Prioritetna lista (kandidati koji do sada nisu ostvarili mobilnost u okviru Erasmus+),
  • Lista broj 2 (kandidati koji su već ranije ostvarili mobilnost u okviru Erasmus+) u okviru svakog tipa mobilnosti, a koje su sastavni dio ove Odluke.

Cijla odluka u prilogu: Lista kandidata za mobilnost – ERASMUS+