Na svojoj 43. sjednici Senat Sveučilišta u Splitu donio je odluku o listi kandidata za izbor rektora s njihovim programima rada za iduće mandatno razdoblje.

  1. Odluka o kandidatima rektora2010
  2. Program: prof. dr. sc. Željko Domazet
  3. Program: prof. dr. sc. Ivan Pavić