Sukladno čl. 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE

s ciljem izrade Plana aktivnosti za tekuću kalendarsku godinu.

Svi studenti pojedinci, studentske skupine i Udruge mogu dostaviti razrađene projekte i programe najkasnije do 8.5.2016. u 23:59 putem službene mail adrese Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (zbor@szst.hr ) s naznakom: Nenatječajna sredstva.

Sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu nenatječajna sredstva odnose se na projekte i programe koji su od opsega i važnosti za Sveučilište u cjelini, i koji predstavljaju stalne aktivnosti studentskih programa i projekata iz područja:

A) Kultura, umjetnost i sveučilišni mediji
a. organizaciju i financiranje dugoročnih ( višegodišnjih i stalnih ) kulturnih, umjetničkih i medijskih aktivnosti na Sveučilištu u Splitu;
b. sudjelovanje sveučilišnih predstavnika na nacionalnim i međunarodnim smotrama, izložbama i natjecanjima;
c. za organizaciju i financiranje dugoročnih ( višegodišnjih i stalnih ) nacionalnih i međunarodnih smotri, izložbi i natjecanja na Sveučilištu u Splitu

B) Znanost i tehnologija
a. organizaciju i financiranje dugoročnih (višegodišnjih i stalnih) znanstvenih i tehnoloških aktivnosti na Sveučilištu u Splitu;
b. sudjelovanje sveučilišnih predstavnika na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i tehnološkim skupovima;
c. za organizaciju i financiranje dugoročne (višegodišnje i stalne) suradnje između Sveučilišta u Splitu i međunarodnih, priznatih institucija iz područja znanosti i tehnologije

C) Studentski sport
a. Međufakultetska natjecanja – Prvenstva Sveučilišta u Splitu
b. Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Hrvatske
c. Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Europe

Sve aktivnosti su sukladne Strategiji i Akcijskom planu Sveučilišta u Splitu.

U prilogu se nalazi obrazac za prijavu programa.

Opci obrazac