IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR UMAS-a

Svi zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti izbornom povjerenstvu zaključno sa 6. 4. 2010.

Prema odluci studentskog zbora UMAS-a svaka sastavnica akademije treba biti podjednako zastupljena u zboru.

Više informacija o izborima pročitajte na linku:

Izbori za studentski zbor