Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu raspisuju se za srijedu 27. listopada 2010.

odluka Rektora u privitku…

Odluka