Umjetnička akademija u Splitu objavljuje ispravak natječaja (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I vrste objavljenog u NN br.5 od 16.1.2015. godine.

Točka 1 se mijenja i glasi:

“Izvanredni profesor/ica u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost, predmet Scenski pokret, na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog zaposlenika).”

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.