Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split organizira III. međunarodni festival arheološkog filma te poziva sve redatelje i producente da do 1. ožujka podnesu svoje prijave. Festival se održava 6. i 7. studenog, 2014.
Ovim Festivalom želi se doprinijeti valorizaciji kulturne baštine i arheoloških istraživanja te senzibilizirati širu javnost za spomeničku baštinu, kako vlastitu tako i onu ostalih naroda. Festival je ujedno i poticaj domaćoj produkciji dokumentarnog filma iz arheologije, kulturne baštine i zaštite spomenika.

Poziv za sudjelovanje na natjecateljskom dijelu Festivala upućuje se redateljima i producentima filmova s tematikom arheologije i zaštite i očuvanja kulturne baštine općim pozivanjem na internetskim stranicama Muzeja, stranicama društvenih mreža te pojedinačnim pozivanjem redatelja i producenata.

Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju filmovi izrađeni nakon 1. siječnja 2010. godine. Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju filmovi koji su već prikazani javnosti putem televizije, na ostalim festivalima i na drugi način. Pravo sudjelovanja nemaju filmovi koji su prikazani na I. i II. Međunarodnom festivalu arheološkog filma u Splitu.

Prijava za sudjelovanje na Festivalu sadrži:

  • ispunjenu prijavnicu s potpisima redatelja i producenta;
  • selekcijski primjerak filma na dva DVD;
  • točan tekst dijaloga na izvornom jeziku;
  • tekst filma na DVD koji mora biti istovjetan tekstu filma na natjecateljskom primjerku;
  • prijevod teksta na engleski, francuski, talijanski ili njemački jezik, ako tekst filma nije na jednom od navedenih jezika;
  • dvije fotografije iz filma u digitalnom obliku;
  • jedna fotografija redatelja u digitalnom obliku;
  • kratka biografija i filmografija.

Redatelji i producenti dužni su ispuniti posebnu prijavnicu za svaki film koji dostavljaju na Festival, te u prijavi navesti vrijednost natjecateljskog primjerka filma kojeg će dostaviti ako selekcijska komisija odabere film za prikazivanje. Redatelji i producenti ne plaćaju naknade za sudjelovanje na Festivalu.

Prijavnica s prilozima dostavlja se na adresu:
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split
(za Festival)
Stjepana Gunjače b.b.
21000 Split
Hrvatska

Na omotnici treba naznačiti: ‘Bez komercijalne vrijednosti-samo za kulturne svrhe.’