Otvoren je dizajnerski natječaj za studente, za osmišljavanje plakata na temu Food Waste

Unutar Europske unije godišnje se baci oko sto milijuna tona hrane. Takva praksa uz etičke i ekonomske implikacije ima i negativan utjecaj na okoliš. Hrana se baca na veliko (proizvođači hrane i veliki trgovački lanci) i na malo (krajnji potrošači). Jedan će dio proizvedene hrane tijekom dostave potrošačima svakako završiti kao otpad, no taj bi dio mogao biti znatno manji nego što je to danas. S obzirom na to da otprilike jedna od devet osoba na Zemlji nema dovoljno hrane za aktivan i zdrav život, sustavno rješavanje problema bacanja hrane trebalo biti jedan od prioriteta odgovornog društva.

Ovim natječajem je želja organizatora, Express Bara iz Zagreba, ukazati na problem bacanja hrane, naučiti nešto novo o primjerima dobre prakse zbrinjavanja viška hrane te dobiti inspiraciju za pozitivne pomake u njihovom vlastitom poslovanju. Naglašavaju kako se nadaju da će izložbom pristiglih radova potaknuti goste bara da i sami drugačije pristupe hrani koju kupuju, konzumiraju i bacaju.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Kriteriji ocjenjivanja pristiglih radova:

 • komunikativnost, jedinstvenost i inovativnost grafičkog rješenja
 • edukativnost predstavljenih informacija
 • kreativnost u predstavljanju teme natječaja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti sljedećih fakulteta:

 • Arhitektonski fakultet, studij dizajna
 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Akademija dramske umjetnosti, studij fotografije
 • Grafički fakultet

U natječaju mogu sudjelovati i timovi studenata od kojih barem jedan član mora biti student jednog od navedenih fakulteta.

 • Jedan autor/autorica ili tim može prijaviti jedan rad.
 • Autori moraju imati autorsko pravo i/ili dopuštenje za upotrebu za sve elemente upotrebljene u svom radu (fotografije, fontovi itd.).
 • Nagrađeni radovi i ostali radovi koje će žiri izdvojiti bit će predstavljeni na izložbi Food Waste u Express Baru, Petrinjska 4.
 • Express Bar ostvaruje trajna materijalna prava na radove dok autorska prava ostaju autorima.
 • Express Bar snosi trošak izrade izložbenih materijala.

TEHNIČKI UVJETI NATJEČAJA

Radovi se šalju elektroničkom poštom u PDF i JPEG formatu zajedno s prijavnicom koju možete preuzeti na linku.

PDF dokument treba imati dimenzije B1 (700 x 1000 mm) s napustom od 3 mm (s reznim oznakama) te treba biti izrađen u CMYK sustavu i razlučivosti od 300 dpi.
JPEG dokument treba imati dimenzije 140 x 200 mm i treba biti izrađen u RGB sustavu te razlučivosti od 72 dpi.

PDF i JPEG dokument spremaju se u mapu (folder) koji treba proizvoljno imenovati. Isti naziv upisuje se i u prijavnicu. Naziv, kao i sam rad, ne smiju sadržavati ime natjecatelja. Radovi koji sadržavaju ime ili na bilo koji drugi način upućuju na autora, bit će diskvalificirani. Komprimiranu mapu (.zip) i prijavnicu s naznakom FOOD WASTE NATJEČAJ treba poslati na adresu elektroničke pošte natjecaj.expresszg@gmail.com najkasnije do 1. prosinca 2015.

Natjecatelji će u roku 24 sata biti obaviješteni da je njihov rad zaprimljen.

TRAJANJE NATJEČAJA
5. studenog – 1. prosinca 2015.

NAGRADE

 1. nagrada – 1.500,00 kn
 2. nagrada – 750,00 kn
 3. nagrada – 500,00 kn

ČLANOVI ŽIRIJA

 • Sanjin Kaštelan, fotograf
 • Luka Predragović, grafički dizajner
 • Ivan Leko, dipl.oec.
 • Monika Valečić, konzultant

OBJAVA REZULTATA
Autori nagrađenih radova, kao i oni radova izabranih za izložbu, bit će kontaktirani 6. prosinca 2015. te će njihova imena biti objavljena na Facebook stranici Express Bara. Raspisatelj natječaja zadržava pravo ne dodijeliti prve tri nagrade ako pristigli radovi prema ocjenama žirija nisu zadovoljavajući.

DODATNE INFORMACIJE
Za sve dodatne informacije natjecatelji se mogu obratiti na adresu elektroničke pošte natjecaj.expresszg@gmail.com do 27. studenoga 2015. (s naznakom FOOD WASTE UPITI).