Raspisan je novi natječaj za studente umjetničkih akademija kojima se pruža prilika prezentirati svoje radove u međunarodnom muzejskom kontekstu.

Više informacija…