Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ na Sveučilištu u Splitu za akademsku godinu 2018./2019. (drugi krug Natječaja).

Poveznica