Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u akademskoj godini 2017./2018. u okviru Erasmus+ programa (za mjesec prosinac).

Poveznica