Sveučilište u Splitu objavilo je drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019.

Nastavno osoblje sada može prijaviti i kombiniranu mobilnost podučavanje/osposobljavanje. Taj se tip prijave vodi kao podučavanje te se sukladno navedenoj aktivnosti popunjava natječajna dokumentacija. U kombiniranoj mobilnosti podučavanje/osposobljavanje smanjuje se broj obveznih sati na 4 sata/tjedan. Za nastavno osoblje koje prijavljuje mobilnost u svrhu osposobljavanja i za kombiniranu mobilnost podučavanje/osposobljavanje naglasak je na razvijanju pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma.

Osoblje kojemu je već odobrena prijava u okviru natječajne godine 2018. ne može podnijeti prijavu na ovaj natječaj.

VAŽNO! Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) putem e-maila u PDF formatu u jednom dokumentu* i osobno u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu

ili

2) putem e-maila u PDF formatu u jednom dokumentu* i poštom na adresu Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu.

*Dokument treba sadržavati: Prijavni obrazac na engleskom jeziku, Mobility agreement for teaching/training, motivacijsko pismo na engleskom jeziku, CV u Europass formatu na engleskom jeziku, Privola za slanje/objavu osobnih podataka.

 

Tekst natječaja i upute za prijavu dostupni su na ovoj poveznici.