Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u zimskome semestru ak. god. 2018./2019. Rok za prijavu je 29. ožujka 2018. Tekst Natječaja, upute za prijavitelje i pripadajući obrasci dostupni  su na web-stranici Sveučilišta. Popis visokih učilišta na kojima se mobilnost može realizirati objavljen je pod točkom 10.

Poveznica