Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019. Sve mobilnosti u okviru ovog Natječaja mogu se ostvariti od 1. lipnja 2018. do 30. rujna 2019. Rok za podnošenje prijava je 28. veljače 2018.

Poveznica