UMAS / umas 08

Kako je Umjetnička akademija za sljedeću akademsku godinu 2010./2011. otvorila više mogućnosti za odlazak studenata i osoblja na mobilnost u okviru Erasmus programa, pozivaju se studenti na Erasmus info dan koji će se u organizaciji Erasmus koordinatora akademije i sveučilišta održati u četvrtak 15. travnja u 11 sati u Velikoj dvorani Umjetničke akademije, Glagoljaška bb (Gripe).

Na prezentaciji programa se mogu čuti korisne informacije vezane uz prijavu na natječaj za Erasmus mobilnost kao i iskustva Erasmus studenata koji su već bili u mobilnosti. Erasmus studenti i koordinatori će biti na raspolaganju za sva pitanja studenata.