Rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić, donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2021./2022., a za postignuća u akademskoj godini 2020./2021. (uključujući i bivše studente sukladno članku 1. stavku 2. Pravilnika).

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima nalaze se na poveznici:

Sveučilišta u Splitu