Dana 17. svibnja 2018. Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ za zimski semestar ak. god. 2018./2019.

Poveznica