Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić donio je Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu.

Izbori će se održati na biračkim mjestima u ponedjeljak 30. rujna 2019. godine u vremenu od 8 do 20 sati.

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor

Pravilnik za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i Studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu