Fotografiranje za potrebe izrade Iskaznice djelatnika vršit će se 25. i 26. siječnja (četvrtak i petak) od 9 do 14 sati u Barutani na Gripama.