Dekan Umjetničke akademije donio je Odluku o dekanskom roku.

Studenti koji ispunjavaju uvjete propisane navedenom Odlukom i žele pristupiti dekanskom roku moraju se javiti u Studentsku referadu radi provjere uvjeta za izlazak na dekanski rok najkasnije do 28. rujna!