POJAVA SIMPTOMA

  • U slučaju pojave simptoma, student mora ostati u domu i o tome mora obavijestiti dekanat svoje sastavnice i voditelja domskog smještaja.
  • Student o simptomima informira i sveučilišni Covid-centar na 099 268 4319.

TESTIRANJE

  • Sveučilišni Covid-centar kontaktira s nadležnim liječnikom školske/sveučilišne medicine koji po procjeni izdaje elektroničku uputnicu i organizira testiranje za studenta pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo te o tome obavještava studenta.
  • Za testiranje student mora predočiti presliku europske zdravstvene iskaznice (EU državljani) / policu osiguranja (u slučaju državljana trećih zemalja) te osobnu iskaznicu.
  • Ako je test pozitivan, sveučilišni Covid-centar o tome informira studenta i Sveučilište u Splitu na e-mail covid19@unist.hr.
  • Epidemiolozi će studenta zatražiti popis bliskih kontakata te će iste obavijestiti o potrebi izolacije.

SMJEŠTAJ I PREHRANA

  • Ako je student pozitivan na covid-19 smješten u studentskom domu, bit će potrebno organizirati alternativan smještaj te će im biti omogućena prehrana preko SC-a, korištenjem iksice. Potrošeni iznos student će platiti na kraju izolacije. Ako iksica nije aktivna, student će platiti 35 kn po obroku.
  • Dostavu obroka u smještaj izvan doma student će plaćati u iznosu od 15 kn po dostavi (uključuje posudice za hranu) na kraju izolacije.
  • Kako bi podmirili ukupno nastale troškove za prehranu i dostavu tijekom izolacije, studenti se trebaju javiti Studentskom centru (u restoran Kampus ili Hostel Spinut).
Student sa studentskom iskaznicom Student bez studentske iskaznice
1. Student mailom obavještava recepciju doma sa namjerom korištenja usluga prehrane u razdoblju od-do, te navodi  kontakt mobitel, broj sobe i broj iskaznice, te poštujući mjere dostavlja iskaznicu na recepciju. 1. Student mailom obavještava recepciju doma sa namjerom korištenja usluga prehrane u razdoblju od-do, te navodi  kontakt mobitel, broj sobe.
2. Prilikom izdavanja obroka na blagajni se formira račun za tu uslugu te se obrok dostavlja u sobu studenta poštujući mjere 2. Prilikom izdavanja obroka na blagajni se formira račun za tu  uslugu te se obrok dostavlja u sobu studenta poštujući mjere
3. Studentski centar (SC) prikuplja sve račune 3. Studentski centar (SC) prikuplja sve račune
4. Po isteku izolacije SC dostavlja studentu jedan objedinjeni račun, a kao prilog računa dostavljaju se kopije za sve obroke 4. Po isteku izolacije SC dostavlja studentu jedan objedinjeni račun, a kao prilog računa dostavljaju se kopije za sve obroke
5. Student plaća račun transakcijski po isteku samoizolacije 5. Student plaća račun transakcijski po isteku samoizolacije

Studenti će robu za pranje odlagati u plastične vreće za smeće i držati na balkonu za vrijeme izolacije. Na kraju izolacije, roba će biti odnesena i oprana uz pridržavanje epidemioloških uputa.

Smeće koje se nakupi za vrijeme izolacije, studenti također ostavljaju u plastičnim vrećama na balkonu, a nakon izolacije sami odlažu u kontejnere.

Kontakt za organizaciju smještaja: Marijan Bašić

Prijevoz studenta do smještaja: CK i Marijan Bašić

Kontakt prehrana: Marijan Bašić u dogovoru s ostalim službama

Psihološko savjetovalište: 091/4433935; savjetovanje@unist.hr

Privatan smještaj

  • Ako je student pozitivan na Covid-19 smješten u privatnom smještaju i potrebna mu je pomoć za vrijeme izolacije (prehrana ako živi sam/a, lijekovi itd.) kontaktira Studentski centar za prehranu po prethodno opisanoj proceduri.