Promocija doktora znanosti Sveučilita u Splitu održat će se 18. svibnja 2018. godine u 11 sati u velikoj dvorani Medicinskog fakulteta u Splitu, Šoltanska 2.

Tom prilikom u doktore znanosti bit će promovirana i dva doktora znanost koji su titulu doktora znanosti na studiju Etnomuzikologije stekli na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

Dražen Jelavić

Lidija Vladić-Mandarić

Popis svih pristupnika

Čestitamo!