Poštovani studenti, drage kolege!
Uskoro ćete, ako već niste, na svoju e-mail adresu dobiti link za pristup anketi rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života za akademsku godinu 2017./2018.
Vrednovanju pristupaju svi studenti prediplomskih, diplomskih i integriranih studija UMAS-a osim studenata završnih godina.
Pristup aketama trajat će od trenutka kada student dobije šifru putem e-maila a zaključno do petka 25. svibnja 2018. 
Anketa je anonimna i dobrovoljna!
Molimo Vas da nam, odazivom, ukažite na probleme, zamjerke i nedostatke ali i  pohvalite dobre strane studiranja na Sveučilištu u Splitu i na UMAS-u.
 ­
Odbor za kvalitetu UMAS-a
Glazba:
doc. dr. sc. Vito Balić, vito.balic@umas.hr
izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić, ivanatf@ffst.hr
studentica Marijana Markotić, marijana_markotic@hotmail.com
Likovni:
izv.prof. Lara Aranza, lara.aranza2@gmail.com
studentica Dora Blažević, dora.bla95@gmail.com
izv. prof. lvan Kolovrat, kolovrat@umas.hr

Gluma:
studentica Slavena Verić, natasaveric@gmail.com