Slikarstvo

Slikarski odsjek Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine.

Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini te institucionalno potpisane ugovore o suradnji (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig / Njemačka; FH Aachen – University of Applied Sciences / Njemačka; Fachhochschule Köln / Njemačka; Artesis University College / Belgium).

Slikarski odsjek organizirao je i realizirao nacionalne i međunarodne suradnje na projektima studentskih radionica i izložbi u zemlji i inozemstvu (Akademije primijenenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig / Njemačka, École supérieure des beaux-arts de Toulouse / Francuska, Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda Mexico City / Meksiko.

Studij je otvoren pokretljivosti studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – slikarstva slikarstva sa završenim preddiplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je za samostalnu izlagačku djelatnost, rad na stručnoj suradnji u muzejima i galerijama, sudjelovanje u vidu stručnog suradnika/ce u arhitektonskim sadržajima te u scenskoj, filmskoj i televizijskoj produkciji.

Po završetku preddiplomskog studija slikarstva studenti/ice mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju slikarstva u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i neki srodni diplomski studij.

Diplomski studij

Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij Umjetničke akademije u Splitu ili sličnog studija u RH / EU, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija u RH uz položen razredbeni ispit.

Pravo upisa imaju svi prvostupnici/ce Umjetničke akademije u Splitu ili slični studiji u RH i EU, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija u RH uz položen razredbeni ispit.

Kandidati/tkinje primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili najmanje zastupljeni.

Magistar/magistra slikarstva slikarstva sa završenim diplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je kao autor/ica izlagačke djelatnosti, suradnik/ca u interdisciplinarnim istraživanjima, kao samostalni autor/ica na području slikarstva i medijske umjetnosti, te kao autor/ica na sadržajima scenske umjetnosti, na televiziji, kazalištu i video projektima, galerijama, sudjelovanje kao stručni/a suradnik/ca u arhitektonskim, scenskim i vizualnim radovima i prezentacijama.

Zaposlenici/ce

Gorki Žuvela, redoviti profesor (T); Nina Ivančić, redovita profesorica (T); Viktor Popović, redoviti profesor; Ivan Kolovrat, izvanredni profesor; Blaženka Perica, docentica; Jadranko Runjić, docent; Sonja Gašperov, viša asistentica; Ivana Poljak, asistentica.

Vanjski suradnici/ce

Marin Gozze, izvanredni profesor; Dean Jokanović Toumin, izvanredni profesor; Tatjana Ravlić, izvanredna profesorica; Kristina Restović, izvanredna profesorica; Edi Matulić, predavač; Ivana Resić Šore, viša asistentica.

Plan i program

Diplomski
Preddiplomski