Konzervacija-restauracija

O odsjeku:

Studij konzervacije-restauracije pokrenut je 1997. godine, kada je i osnovana Umjetnička akademija u Splitu. Iste je godine pokrenut i studij konzervacije-restauracije pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu; bila su to prva dva studija konzervacije-restauracije u Hrvatskoj.

Tijekom ak. god. 2004./2005. četverogodišnji je studij prilagođen bolonjskom sustavu studiranja. Koncipiran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina čijim se završetkom stječe zvanje magistra/magistre konzervacije-restauracije. Studij zajednički provode Umjetnička akademija u Splitu i Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti u Splitu.

Studij nudi pet specijalističkih usmjerenja:

  • konzerviranje-restauriranje štafelajnih slika i polikromiranog drva,
  • konzerviranje-restauriranje kamena,
  • konzerviranje-restauriranje zidnih slika i mozaika,
  • konzerviranje-restauriranje metala,
  • konzerviranje-restauriranje arheoloških materijala.

Uz stjecanje teorijskih znanja, studij omogućuje izravan rad na kulturnoj baštini, što u konačnici daje skladan odnos znanja, vještina i sposobnosti. To završenim studentima jamči brzo uključivanje u zajednicu djelatnih konzervatora-restauratora.

Djelatnici Odsjeka posjeduju dopuštenje Ministarstva kulture RH za rad na slikama na različitim nosiocima, polikromiranoj drvenoj skulpturi, kamenu, zidnim slikama, mozaicima i intarzijama od tvrdoga kamena te arheološkom i hidroarheološkom materijalu. Konzervatorsko-restauratorski radovi na spomenicima izvode se u radionicama i in situ.

Pri Odsjeku djeluju i dva laboratorija: Laboratorij za prirodoznanstvena istraživanja u konzervaciji-restauraciji i Laboratorij za radiografska ispitivanja.

Odsjek provodi brojne izvannastavne akademske aktivnosti: organizira gostujuća predavanja pozvanih predavača (osobito dobra suradnja ostvarena je s Institutom za konzervatorsko-restauratorske znanosti u Kölnu), teorijsko-praktične radionice te znanstveno-stručne skupove. Svake tri godine organizira Međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije. Godine 2012. Odsjek je organizirao prvi Kongres konzervatora-restauratora u Hrvatskoj.

Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu dobitnik je Nagrade “Vicko Andrić” za 2012. godinu za izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine. Nagradu dodjeljuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

 

Nastavno osoblje:

  • doc. art. Siniša Bizjak, pred. Krešimir Bosnić, izv. prof. dr. art. Mladen Čulić, red. prof. art. Ivo Donelli, v. pred. mr. sc. Katarina Hraste, izv. prof. art. Jurica Matijević, red. prof. dr. sc. Branko Matulić, doc. dr. sc. Miona Miliša, pred. Nikola Radošević, v. pred. Filip Rogošić, doc. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, izv. prof. art. Lara Vidaković

Nastavnici s drugih odsjeka:

  • pred. Doroti Brajnov Botić, v. pred. Dragan Dužević, v. pred. mr. sc. Barabara Gaj, pred. Toni Horvatić, doc. Robert Jozić, v. pred. Joška Tea Katunarić Kirjakov, v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, v. pred. dr. sc. Ita Prančević-Borovac, pred. Duško Violić

Suradnici:

  • doc. art. Marin Barišić, pred. Joško Ćurković, v. pred. Anita Gamulin, v. as. mr. art. Antonija Gluhan, pred. Lana Kekez, str. sur. Marin Kelava, doc. dr. sc. Vinka Marinković,  izv. prof. art. Žana Matulić Bilač, doc. dr. sc. Frane Mihanović, doc. dr. sc. Goran Nikšić, pred. mr. art. Mirta Pavić, v. pred. Ivana Svedružić Šeparović, pred. dr. sc. Sandra Šustić, str. sur. Jelena Tomasović Grbić, asist. Jelena Zagora

Suradnici s Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta u Splitu:

  • poslijedoktorand dr. sc. Ivana Anđelić, red. prof. dr. sc. Nada Bezić, doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, doc. dr. sc. Marijo Buzuk, v. lab. Stipe Čubelić, str. sur. dr. sc. Marijan Krstić, doc. dr. sc. Bernarda Lovrinčević, doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov, str. sur. dr. sc. Marijana Mijaković, doc. dr. sc. Renata Odžak, doc. dr. sc. Stjepan Orhanović, red. prof. dr. sc. (T) Maja Pavela Vrančić, doc. dr. sc. Elma Vuko,v. as. dr. sc. Nenad Vuletić, v. lab. Ines Tomić

 

Studijski program

Integrirani preddiplomski i diplomski studij

Studenti mogu odabrati jedno od pet specijalističkih usmjerenja koje studij nudi. Na prvoj godini prate nastavu iz svih pet specijalizacija, na drugoj godini biraju dvije specijalizacije, a na trećoj se opredjeljuju za jednu od njih. Tijekom treće i četvrte godine prolaze koncentriranu teorijsku i praktičnu nastavu iz odabranog specijalističkog područja. Peta studijska godina posvećena je izradi magistarskoga stručnog rada.

Magistar/magistrica konzervacije-restauracije može se zaposliti u ustanovama koje se bave konzervatorsko-restauratorskom djelatnošću ili pokrenuti privatnu praksu.