Kiparstvo

O odsjeku:

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

  • red. prof. (T), Kažimir Hraste, red. prof. (T), Kuzma Kovačić, red. prof. (T), Matko Mijić, izv. prof. Nikola Džaja, izv. prof. Loren Živković Kuljiš, doc. Vlasta Žanić, doc. Robert Jozić, viš. pred. Dragan Dužević, laborant Goran Pjaca, str. sur. Krešo Tomasović

Nastavnici sa drugih odsjeka:

  • red. prof. Viktor Popović, izv. prof. Edvin Dragičević, doc. Slobodan Tomić, izv. prof Jadranko Runjić, doc. Veljko Popović, doc. Mirko Pivčević, doc. Gloria Oreb, doc. dr. sc. Blaženka Perica, viš. pred.mr.sc. Barabara Gaj, viš. pred. dr. sc.  Danijela Matetić Poljak, viš. pred. dr. sc. Ita Prančević Borovac, pred. Doroti Brajnov Botić, pred. Duško Violić, pred. Toni Horvatić, poslijedoktorandica Sonja Gašperov

Suradnici:

  • izv. prof. Tatjana Ravlić Čelić, predavač Miroslav Radeljak, predavač Dalibor Lovrić, asist. Đani Martinić, asist. Dragoslav Dragičević, str. sur.  Goran Balić

Studijski programi

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – kiparstva obrazuje se za samostalno izlagačko djelovanje. Stječe znanja i iskustvo neposrednim likovnim radom i edukacijom u atelieru-radionici. Uz individualno vodstvo profesora razvijaju likovni senzibilitet i sposobnost samostalnog kreativnog likovnog izražavanja u različitim kiparskim tehnikama te slikarstvu, grafičkom dizajnu i novim medijima. Po završetku preddiplomskog studija kiparstva studenti/ice mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju kiparstva u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i diplomski studij slikartsva, likovne kulture, audio vizualnih umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija.

Diplomski studij

Za upis na diplomski studij potrebno je završiti preddiplomski studij iz područja kiparstva. Osim studenata/ca sa završenim preddiplomskim studijem kiparstva, mogućnost upisa imaju i studenti/ce s drugih likovnih studijskih programa Umjetničke akademije u Splitu, kao i s drugih sveučilišta u RH i iz inozemstva, uz uvjet položenog razredbenog ispita na kiparskom odsjeku.
Na studij primljeni kandidati/tkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija polaziti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.

Magistar/magistra kiparstva osposobljen/a je za samostalnu izlagačku djelatnost, samostalno održavanje nastave u stručnim školama, surađivanje u muzejima i galerijama, sudjelovanje kao stručni suradnik u arhitektonskim, scenskim i vizualnim radovima i prezentacijama.

http://umas.unist.hr/kiparstvo