Kiparstvo

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – kiparstva obrazuje se za samostalno izlagačko djelovanje. Stječe znanja i iskustvo neposrednim likovnim radom i edukacijom u atelieru-radionici. Uz individualno vodstvo profesora razvijaju likovni senzibilitet i sposobnost samostalnog kreativnog likovnog izražavanja u različitim kiparskim tehnikama te slikarstvu, grafičkom dizajnu i novim medijima. Po završetku preddiplomskog studija kiparstva studenti/ice mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju kiparstva u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i diplomski studij slikartsva, likovne kulture, audio vizualnih umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija.

Diplomski studij

Za upis na diplomski studij potrebno je završiti preddiplomski studij iz područja kiparstva. Osim studenata/ca sa završenim preddiplomskim studijem kiparstva, mogućnost upisa imaju i studenti/ce s drugih likovnih studijskih programa Umjetničke akademije u Splitu, kao i s drugih sveučilišta u RH i iz inozemstva, uz uvjet položenog razredbenog ispita na kiparskom odsjeku.
Na studij primljeni kandidati/tkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija polaziti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.

Magistar/magistra kiparstva osposobljen/a je za samostalnu izlagačku djelatnost, samostalno održavanje nastave u stručnim školama, surađivanje u muzejima i galerijama, sudjelovanje kao stručni suradnik u arhitektonskim, scenskim i vizualnim radovima i prezentacijama.

Predavači

Džaja Nikola, Hraste Kažimir, Kovačić Kuzma, Mijić Matko, Midžor Aleksandar, Živković-Kuljiš Loren, Pjaca Goran, Tomasović Krešo, Kezić Jurica

Vanjski suradnici

Dužević Dragan, Jozić Robert, Tomić Slobodan, Radeljak Miroslav, Hraste Vojin

http://umas.hr/kiparstvo

Plan i program

Diplomski

Preddiplomski