Film i video

Odsjek za film i video

Odsjek za Film i Video ima dva studijska programa:

  • FILM I VIDEO Preddiplomski (BA) studij – 3 godine
  • FILM, MEDIJSKA UMJETNOST I ANIMACIJA Diplomski  (MA) studij – 2 godine

Odsjek za film i video nudi obrazovanje na području filma i novih medija. Na razredbeni ispit za Preddiplomski (BA) studij Filma i Videa mogu se prijaviti kandidati ili kandidatkinje sa završenom srednjom školom. Na studij se godišnje najčešće upisuje 8 studenata. Studenti sa završenim preddiplomskim studijem stječu kompetencije autorskog umjetničkog izražavanja na području filma i novih medija, kao i kompetencije za rad u audiovizualnoj industriji. Prvostupnik/ca –  filma i videa  (Baccalaureus/Baccalaurea, BA) stječe osnovna teoretska i praktična znanja iz područja videa, filma te digitalnih medija. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji, gospodarstvu i kulturi, kako u društvenim tako i privatnim tvrtkama, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.

Na Diplomski (MA) studij Film, Medijska umjetnost i Animacija mogu se prijaviti kandidati ili kandidatkinje sa završenim odgovarajućim Preddiplomskim (BA) studijem ili Diplomskim (MA) studijem iz područja umjetnosti, ali i humanističkih ili društvenih znanosti, informatike itd. Na studij se prima 15 studenata. Diplome Magistar/ica filmske umjetnosti, Magistar/ica medijskih umjetnosti i Magistar/ica animiranog filma osiguravaju visoko stručne profile osposobljene za potpuno samostalnu djelatnost u medijima pokretne slike kao što su filmska umjetnost, animirani film ili medijska umjetnost. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji i kulturi kao što su RTV centri, producentske kuće, filmski i video studiji, muzejsko-galerijske ustanove, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.

Studenti Odsjeka za film i video prikazuju radove na filmskim festivalima, izložbama, te u različitim galerijski artikuliranim prezentacijama u Republici Hrvatskoj, ali i po cjelom svijetu. Dobitici su mnogih međunarodnih i nacionalnih nagrada.

Nastava se održava na hrvatskom i engleskom jeziku, a nastavnici na Odsjeku su renomirani umjetnici i intelektualci na području filma i novo-medijske umjetnosti: Vlado Zrnić, Dan Oki, Sandra Sterle, Toni Meštrović, Jurica Pavičić, Brian Willems, Blažena Radas, Mirko Pivčević, Veljko Popović, Goran Čače, Dinko Božanić, Leon Lučev i drugi.

Odsjek ima potpisane ugovore o ERAZMUS razmjeni studenata i profesora sa Umjetničkim akademijama u Gentu (Belgija), Braunschweig (Njemačka), Aix-en-Provence (Francuska) i filmskom akademijom Sveučilišta Sussex u Brightonu u Velikoj Britaniji. Tako je nekoliko naših studenata studiralo po jedan nastavni semestar u Gentu (Belgija) i Braunschweigu (Njemačka). Odsjek ima i jako dobru suradnju sa filmskim odjelom Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Na Odsjeku za Film i Video redovno se održavaju međunarodne radionice koje vode kolege sa sveučilišta s kojima Odsjek ima potpisane Erazmus ugovore, ali i mnogi drugi renomirani međunarodni umjetnici i nastavnici.

Odsjek za film i video je u suradnji s Institutom za Network kulture Sveučilišta u Amsterdamu organizirao najveću konferenciju u našoj regiji na području interneta i pokretne slike, ali i i izložbu “Video Vortex” u svibnju 2009. godine u Splitu. Na ovoj manifestaciji sudjelovalo je 30 umjetnika i teoretičara sa 6 kontinenata.