DVK

Dizajn vizualnih komunikacija

O odsjeku:

Odsjek za Dizajn vizualnih komunikacija, Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine (prvi je u Republici Hrvatskoj ponudio zasebno nominirane kolegije iz područja dizajna u novim medijima (Oblikovanje web stranica, Multimedijalne tehnologije, Računalna animacija). )*

Tijekom desetogodišnjeg rada u području dizajnerske izobrazbe, Odsjek je razvio intenzivne međunarodne veze i aktivno pridonio unapređenju edukacijskih standarda u području: organizirao je prvu međunarodnu znanstvenu konferenciju o dizajnerskoj izobrazbi u Srednjoj i Južnoj Europi (Split, 2002.), te okrugli stol na temu stanja dizajnerske izobrazbe u Hrvatskoj (Split, 2002.). Odsjek je član utemeljitelj edukacijske mreže međunarodne udruge nacionalnih dizajnerskih asocijacija (Icograda Education Network). Obrazovne metode i koncept studija Odsjeka predstavljeni su na Icogradinoj konferenciji 2002. godine u Brnu, na kojoj su usuglašavani budući obrazovni prioriteti članica.

Predavanja i radionice na Odsjeku održavalo je u prosjeku četvero inozemnih gostujućih predavača i predavačica godišnje. Uz ova gostovanja, održavana u okviru nastave, Odsjek je organizirao i pet međunarodnih dizajnerskih radionica, u suradnji s uglednim profesionalnim dizajnerima i europskim ustanovama u području (Istituto Europeo di Design – Rim, KTH – Stockholm, Royal College of Art – London).

Uz spoznaje stečene razmjenom iskustava u pedagoškom radu sa stranim partnerima, na Odsjeku je razvijena znanstveno-istraživačka djelatnost u teorijskim područjima bitnim za razvoj područja vizualnih komunikacija (dva znanstvena projekta, uz financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te MZOS-a i British Councila).

Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini, jer su i prije službenog otvaranja mogućnosti priznavanja ECTS bodova u Republici Hrvatskoj, na odsjeku boravili studenti inozemnih ustanova (School of Fine Art at University of Wales Institute Cardiff – Velika Britanija, Fachhochschule Vorarlberg – Austrija). Fachhochschule Vorarlberg priznala je svojoj studentici ECTS bodove za kolegije odslušane na Odsjeku.

Studij je otvoren pokretljivosti studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Pojedini kolegiji i dijelovi programa mogu se odslušati u ustanovama s kojima će se potpisati ugovor o učenju.

Osnivač studija Dizajn vizualnih komunikacija i njegov prvi pročelnik bio je mr. Mirko Petrić.

(* : Načelni ugovor o suradnji potpisan je s Department of Media Arts, University of Luton (Velika Britanija). Interes za potpisivanje ugovora o učenju pokazala je Fachhochschule Vorarlberg (Austrija)

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

  • izv. prof. Dejan Kršić, doc.dr.sc. Ivica Mitrović, doc. Igor Čaljkušić, doc.dr.sc. Nikola Đurek, doc. Ljubica Marčetić Marinović, doc. Maris Cilić, doc. Mirko Pivčević, v.pred.dr.sc. Jelena Zanchi

Nastavnici sa drugih odsjeka:

  • izv. prof. Edvin Dragičević, viš.pred.mr.sc. Barabara Gaj, doc. dr. sc. Blaženka Perica

Suradnici:

  • red. prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović, asist. Nikša Vukša, doc.dr.sc. Valerija Barada, pred. Darko Kokić, asist. Oleg Šuran, struč.sur. Vicko Vidan, str. sur. Daša Mamula

Studijski programi

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – dizajna vizualnih komunikacija sa završenim preddiplomski studij dizajna vizualnih komunikacija osposobljava se samostalno dizajnirati proizvode u svim vrstama vizualnih komunikacija koje obuhvaćaju statične proizvode (vizualni identitet tvrtke, plakat i ilustracija, dizajn tiskanih publikacija).

Prvostupnici i prvostupnice dizajna vizualnih komunikacija također stječu kompetencije za obradu elemenata pokretne slike, odnosno sudjelovanje u timovima koji se bave izradom tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima.

Diplomski studij

Završeni studenti osposobljeni su za izvođenje širokog spektra dizajnerskih poslova u području novih medija, s posebnim naglaskom na područja web dizajna, off-line multimedijskog dizajna (CD-ROM i DVD-ROM), dizajna interakcije, te dizajna sučelja.

Magistar/magistra dizajna vizualnih komunikacija osposobljen/a za samostalnu izradu tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih dizajnerskih proizvoda u novim medijima, Može biti voditelj/ica tima u projektima koji zahtijevaju multidisciplinarnu  suradnju raznih područja u novim medijima.