DVK

Dizajn vizualnih komunikacija

O odsjeku:

Odsjek za Dizajn vizualnih komunikacija, Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine (prvi je u Republici Hrvatskoj ponudio zasebno nominirane kolegije iz područja dizajna u novim medijima (Oblikovanje web stranica, Multimedijalne tehnologije, Računalna animacija). )*

Tijekom desetogodišnjeg rada u području dizajnerske izobrazbe, Odsjek je razvio intenzivne međunarodne veze i aktivno pridonio unapređenju edukacijskih standarda u području: organizirao je prvu međunarodnu znanstvenu konferenciju o dizajnerskoj izobrazbi u Srednjoj i Južnoj Europi (Split, 2002.), te okrugli stol na temu stanja dizajnerske izobrazbe u Hrvatskoj (Split, 2002.). Odsjek je član utemeljitelj edukacijske mreže međunarodne udruge nacionalnih dizajnerskih asocijacija (Icograda Education Network). Obrazovne metode i koncept studija Odsjeka predstavljeni su na Icogradinoj konferenciji 2002. godine u Brnu, na kojoj su usuglašavani budući obrazovni prioriteti članica.

Predavanja i radionice na Odsjeku održavalo je u prosjeku četvero inozemnih gostujućih predavača i predavačica godišnje. Uz ova gostovanja, održavana u okviru nastave, Odsjek je organizirao i pet međunarodnih dizajnerskih radionica, u suradnji s uglednim profesionalnim dizajnerima i europskim ustanovama u području (Istituto Europeo di Design – Rim, KTH – Stockholm, Royal College of Art – London).

Uz spoznaje stečene razmjenom iskustava u pedagoškom radu sa stranim partnerima, na Odsjeku je razvijena znanstveno-istraživačka djelatnost u teorijskim područjima bitnim za razvoj područja vizualnih komunikacija (dva znanstvena projekta, uz financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te MZOS-a i British Councila).

Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini, jer su i prije službenog otvaranja mogućnosti priznavanja ECTS bodova u Republici Hrvatskoj, na odsjeku boravili studenti inozemnih ustanova (School of Fine Art at University of Wales Institute Cardiff – Velika Britanija, Fachhochschule Vorarlberg – Austrija). Fachhochschule Vorarlberg priznala je svojoj studentici ECTS bodove za kolegije odslušane na Odsjeku.

Studij je otvoren pokretljivosti studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Pojedini kolegiji i dijelovi programa mogu se odslušati u ustanovama s kojima će se potpisati ugovor o učenju.

Osnivač studija Dizajn vizualnih komunikacija i njegov prvi pročelnik bio je mr. Mirko Petrić.

(* : Načelni ugovor o suradnji potpisan je s Department of Media Arts, University of Luton (Velika Britanija). Interes za potpisivanje ugovora o učenju pokazala je Fachhochschule Vorarlberg (Austrija)

Predstojnica:

doc. art. Maris Cilić
maris@umas.hr

Zamjenik predstojnica:

doc. dr. sc. Ivica Mitrović
ivica@umas.hr

 

design@umas.hr

 

Nastavno osoblje:

  • izv. prof. art. Dejan Kršić, doc. dr. sc. Ivica Mitrović, doc. art. Igor Čaljkušić, doc. dr. sc. Nikola Đurek, doc. art. Ljubica Marčetić-Marinović, doc. art. Maris Cilić, doc. art. Mirko Pivčević, v. pred. dr. sc. Jelena Zanchi, pred. Nikša Vukša

Nastavnici sa drugih odsjeka:

  • izv. prof. art. Edvin Dragičević, viš. pred. mr. sc. Barabara Gaj, doc. dr. sc. Blaženka Perica, v. pred. dr. sc. Ita Praničević-Borovac, doc. art. Maja Khoualdi

Suradnici:

  • red. prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović, izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, pred. Darko Kokić, asist. Oleg Šuran, struč. sur. Vicko Vidan, str. sur. Daša Mamula, prof. dr. sc. Darko Stipaničev, prof. dr. sc. Andrina Granić, doc. dr. sc. Nikola Marangunić, doc. dr. sc. Meri Maretić, str. sur. Ana Bodrožić

Studijski programi

Preddiplomski studij

Prvostupnici i prvostupnice dizajna vizualnih komunikacija osposobljeni su samostalno dizajnirati proizvode u svim vrstama vizualnih komunikacija koje obuhvaćaju statične proizvode (vizualni identitet tvrtke, plakat i ilustracija, dizajn tiskanih publikacija).

Završeni studenti također stječu kompetencije za obradu elemenata pokretne slike, odnosno sudjelovanje u timovima koji se bave izradom tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima.

Diplomski studij

Završeni studenti osposobljeni su za izvođenje širokog spektra dizajnerskih poslova u području vizualnih komunikacija, s posebnim naglaskom na područja tipografije, ilustracije, layouta, dizajna interakcije.

Magistar/magistra osposobljen/a za samostalnu izradu tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih dizajnerskih proizvoda u području dizajna vizualnih komunikacija, tipografije, dizajna interakcija i spekulativnog dizajna. Može biti voditelj/ica tima u projektima koji zahtijevaju multidisciplinarnu suradnju.