Dizajn vizualnih komunikacija

DVK

Odsjek za Dizajn vizualnih komunikacija, Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine (prvi je u Republici Hrvatskoj ponudio zasebno nominirane kolegije iz područja dizajna u novim medijima (Oblikovanje web stranica, Multimedijalne tehnologije, Računalna animacija). )*

Tijekom desetogodišnjeg rada u području dizajnerske izobrazbe, Odsjek je razvio intenzivne međunarodne veze i aktivno pridonio unapređenju edukacijskih standarda u području: organizirao je prvu međunarodnu znanstvenu konferenciju o dizajnerskoj izobrazbi u Srednjoj i Južnoj Europi (Split, 2002.), te okrugli stol na temu stanja dizajnerske izobrazbe u Hrvatskoj (Split, 2002.). Odsjek je član utemeljitelj edukacijske mreže međunarodne udruge nacionalnih dizajnerskih asocijacija (Icograda Education Network). Obrazovne metode i koncept studija Odsjeka predstavljeni su na Icogradinoj konferenciji 2002. godine u Brnu, na kojoj su usuglašavani budući obrazovni prioriteti članica.

Predavanja i radionice na Odsjeku održavalo je u prosjeku četvero inozemnih gostujućih predavača i predavačica godišnje. Uz ova gostovanja, održavana u okviru nastave, Odsjek je organizirao i pet međunarodnih dizajnerskih radionica, u suradnji s uglednim profesionalnim dizajnerima i europskim ustanovama u području (Istituto Europeo di Design – Rim, KTH – Stockholm, Royal College of Art – London).

Uz spoznaje stečene razmjenom iskustava u pedagoškom radu sa stranim partnerima, na Odsjeku je razvijena znanstveno-istraživačka djelatnost u teorijskim područjima bitnim za razvoj područja vizualnih komunikacija (dva znanstvena projekta, uz financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te MZOS-a i British Councila).

DVK - Milas

Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini, jer su i prije službenog otvaranja mogućnosti priznavanja ECTS bodova u Republici Hrvatskoj, na odsjeku boravili studenti inozemnih ustanova (School of Fine Art at University of Wales Institute Cardiff – Velika Britanija, Fachhochschule Vorarlberg – Austrija). Fachhochschule Vorarlberg priznala je svojoj studentici ECTS bodove za kolegije odslušane na Odsjeku.

Studij je otvoren pokretljivosti studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Pojedini kolegiji i dijelovi programa mogu se odslušati u ustanovama s kojima će se potpisati ugovor o učenju.

Osnivač studija Dizajn vizualnih komunikacija i njegov prvi pročelnik bio je mr. Mirko Petrić.

(* : Načelni ugovor o suradnji potpisan je s Department of Media Arts, University of Luton (Velika Britanija). Interes za potpisivanje ugovora o učenju pokazala je Fachhochschule Vorarlberg (Austrija)

 

Preddiplomski studij

Izvođači: Umjetnička akademija (Split), Ekonomski fakultet (Split)
Trajanje: 6 semestara
ECTS: 180
Uvjeti za upis: Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju. Uspješno polaganje prijemnog ispita.

Prvostupnik/ca – dizajna vizualnih komunikacija sa završenim preddiplomski studij dizajna vizualnih komunikacija osposobljava se samostalno dizajnirati proizvode u svim vrstama vizualnih komunikacija koje obuhvaćaju statične proizvode (vizualni identitet tvrtke, plakat i ilustracija, dizajn tiskanih publikacija).

Prvostupnici i prvostupnice dizajna vizualnih komunikacija također stječu kompetencije za obradu elemenata pokretne slike, odnosno sudjelovanje u timovima koji se bave izradom tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima.

Preddiplomski studij dizajna vizualnih komunikacija daje adekvatnu osnovu za nastavak školovanja na diplomskoj razini u području dizajna, kao i drugim vrstama oblikovnih djelatnosti povezanih s kompetencijama stečenim u preddiplomskom studiju.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:
Prvostupnik/prvostupnica dizajna vizualnih komunikacija.

Kontakt i najava konzultacija: design@umas.hr

Nastavno osoblje:

Igor Čaljkušić, Maris Cilić, Biljana Crnjak-Karanović, Edvin Dragičević, Neven Duvnjak, Nikola Đurek, Anita Ercegović, Branimir Gaćina-Bilin, Mario Javorčić, Dejan Kršić, Meri Maretić, Ljubica Marčetić-Marinović, Ivica Mitrović, Mirko Pivčević, Vladimir Rismondo, Jelena Zanchi, Ante Verzotti, Luka Vidoš, Nikša Vukša

Pročelnik Odsjeka: Igor Čaljkušić, dipl. inž., predavač

Galerija: www.umas.hr/dvk10

Diplomski studij

DIZAJN U NOVIM MEDIJIMA

Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij raznih vrsta dizajna i likovnih umjetnosti, grafičke tehnologije, arhitekture, ili računarstva uz uspješno polaganje razradbenog ispita.
Na studij primljeni kandidati/tkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili najmanje zastupljeni.
Zbog specifičnosti studija (jezika literature i programskih alata), za upis studija nužno je poznavanje engleskog jezika.
Završeni studenti osposobljeni su za izvođenje širokog spektra dizajnerskih poslova u području novih medija, s posebnim naglaskom na područja web dizajna, off-line multimedijskog dizajna (CD-ROM i DVD-ROM), dizajna interakcije, te dizajna sučelja.
Magistar/magistra dizajna vizualnih komunikacija osposobljen/a za samostalnu izradu tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih dizajnerskih proizvoda u novim medijima, Može biti voditelj/ica tima u projektima koji zahtijevaju multidisciplinarnu  suradnju raznih područja u novim medijima.

Plan i program

Diplomski – dizajn u novim medijima

Preddiplomski – dizajn vizualnih komunikacija