Pjevanje

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – solo pjevač obrazuje se za izvođenje različitih vrsta djela širokog povijesnog i stilskog raspona (lied, opereta, opera, oratorij); Poznaje osnovne metode rada kod pripremanja djela za izvedbu na pozornici i sposobnost samostalnog kreiranja pojedinih uloga. Osposobljen je za pedagoški rad u nižoj glazbenoj školi (pripremna razina) i pjevanje u zboru.

Diplomski studij

Magistar/magistra –   muzike  (Solo pjevanje) djeluje kao pjevač solist (koncertantni, operni i operetni), te zborski pjevač u profesionalnim zborovima. Upisom psihološko-pedagoške grupe predmeta akademski glazbenik pjevač osposobljen je i za profesora pjevanja, odnosno za izvođenje nastave pjevanja u glazbenim školama.
UVJETI UPISA: Završen dodiplomski studij solo pjevanja i/ili položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit

Plan i program

Preddiplomski (2013)
Solo pjevanje – Diplomski (2013)