Kompozicija i glazbena teorija

Kompozicija

Prvostupnik/ca – kompozitor osposobljava se za samostalno stvralačko glazbeno mišljenje. Stiče kompetencije za rad na području glazbenog stvaralaštva u umjetičkim ustanovama, medijima, knjižnicama i glazbenoj publicistici, kao i glazbeni teoretičar.

Magistar/magistra – muzike (Kompozicija) obrazovan je za samostalni umjetnički rad na području glazbenog stvaralaštva. Njegovo široko i temeljito obrazovanje omogućuje mu rad i u glazbenim umjetničkim ustanovama, medijima, glazbenoj publicistici. Uz položenu grupu pedagoških predmeta može raditi i kao profesor teorijskih glazbenih predmeta.
UVJETI UPISA: Završen dodiplomski studij Kompozicije, Glazbene teorije (uz odgovarajući broj i kvalitetu samostalnih radova) i razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku. Ako student ima završen preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS), mora položiti diferencijalne ispite (60 ECTS).

Glazbena teorija

Prvostupnik/ca – glazbeni teoretičar obrazuje se za suradnički umjetnički rad na području glazbenog stvaralaštva u umjetničkim ustanovama, medijima, knjižnicama i glazbenoj publicistici. Mogu biti suradnici u izvannastavnim aktivnostima u osnovnoj i srednjoj školi.

Magistar/magistra  – glazbene teorije uz kompetenciju pristupnika upoznat je sa primjenom osnovnim metoda glazbene analize i znanstvenog rada; sposoban za samostalno izvođenje nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.
UVJETI UPISA: Završen dodiplomski studij Glazbene teorije, Kompozicije, Glazbene kulture, Muzikologije i razredbeni ispit prema posebnom pravilniku. Ako studenti dolaze s preddiplomskog studija koji traje 3 godine (180 ECTS), trebaju položiti odgovarajuće diferencijalne ispite (60 ECTS).