Klavir

Klavir

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – klavirist može pomagati u nastavi u osnovnom glazbenom obrazovanju-zamjena u odsustvu nastavnika, nastava u nižoj glazbenoj školi, korepetitor u nižoj glazbenoj školi, korepetitor u kulturno-umjetničkim ustanovama.

Diplomski studij

Magistar/magistra – muzike osposobljen je za niz aktivnosti vezanih uz glazbenu umjetnost. On može biti klavirist koncertant, klavirist u komornim sastavima i korepetitor (vokalni ili instrumentalni). Magistar-klavirist je također osposobljen za izvođenje nastave glavnog predmeta-klavira u osnovnom i srednjem glazbenom obrazovanju, za rad kao korepetitor u osnovnom i srednjem glazbenom obrazovanju i kulturno-umjetničkim ustanovama te za rad na visokoškolskoj ustanovi kao asistent ili umjetnički suradnik.
UVJETI UPISA: Završen dodiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit.

Plan i program

Diplomski

Preddiplomski