Violina

Dodiplomski studij

Prvostupnik/ca – violinist osposobljen  je za sviranje u orkestru (uz položenu audiciju – ako je potrebno), komornom ansamblu, u instrumentalnim sastavima različitih vrsta. Može održavati nastavu u nižoj glazbenoj školi.

Diplomski studij

Magistar/magistra  – violinist posjeduje visoku razinu izvođačke vještine. Djeluje kao solist, te kao orkestralni i komorni glazbenik. Zapošljava se u orkestrima (simfonijskim, opernim, zabavno-revijskim, jazz, puhačkim i dr.) i komornim sastavima ili pak djeluje kao slobodni umjetnik – solist. Upisom psihološko-pedagoške grupe predmeta akademski glazbenik instrumentalist osposobljen je i za profesora violine, odnosno za izvođenje nastave instrumenta u glazbenim školama.
UVJETI UPISA: Završen dodiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit