Gudački instrumenti i gitara

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – volinist, violist, violončelist, gitarist osposobljen je za sviranja u orkestru (uz položenu audiciju – ako treba), komornom ansamblu, u instrumentalnim sastavima različitih vrsta. Može održavati nastavu u nižoj glazbenoj školi.

Diplomski studij

Magistar/magistra –  muzike  ( Violina, Viola, Violončelo, Gitara ) posjeduje visoku razinu izvođačke vještine. djeluje kao solist, te kao orkestralni i komorni glazbenik. Zapošljava se u orkestrima (simfonijskim, opernim, zabavno-revijskim, jazz, puhačkim i dr.) i komornim sastavima ili pak djeluje kao slobodni umjetnik – solist. Upisom psihološko-pedagoške grupe predmeta akademski glazbenik instrumentalist osposobljen je i za profesora instrumenta (violine, viole, violončela, gitare), odnosno za izvođenje nastave instrumenta u glazbenim školama.
UVJETI UPISA: Završen dodiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit