Kompozicija

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca  – kompozitor osposobljava se za samostalno stvaralačko glazbeno mišljenje. Stiče kompetencije za rad na području glazbenog stvaralaštva u umjetničkim ustanovama, medijima, knjižnicama i glazbenoj publicistici, kao i glazbeni teoretičar.

Diplomski studij

Magistar/magistra – muzike (Kompozicija) obrazovan je za samostalni umjetnički rad na području glazbenog stvaralaštva. Njegovo široko i temeljito obrazovanje omogućuje mu rad i u glazbenim umjetničkim ustanovama, medijima, glazbenoj publicistici. Uz položenu grupu pedagoških predmeta može raditi i kao profesor teorijskih glazbenih predmeta.
UVJETI UPISA: Završen dodiplomski studij Kompozicije, Glazbene teorije (uz odgovarajući broj i kvalitetu samostalnih radova) i razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku. Ako student ima završen preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS), mora položiti diferencijalne ispite (60 ECTS).