Glazbena pedagogija

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca  – glazbene pedagogije sa završenim preddiplomskim studijem Glazbene kulture stiče sposobnosti suradnika u glazbenim programima (animatori u kulturi, amaterizmu, suradnici u radu zborova, instrumentalnih sastava), Mogu biti suradnici u vannastavnim aktivnostima pri osnovnim i srednjim školama i medijima.

Diplomski studij

Magistar/magistra glazbene pedagogije – obzirom na metodičku osposobljenost može samostalno voditi nastavu glazbene kulture /glazbene umjetnosti u osnovnim i srednjim školama te solfeggia u osnovnim glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini. Osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.
UVJETI UPISA:
Završen dodiplomski studij Glazbene pedagogije i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit.

Plan i program

Diplomski

Preddiplomski