Glasovir

O odsjeku:

Studijski program Glasovira najstariji je glazbeno-instrumentalni studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu a njegova se kontinuirana djelatnost može pratiti najprije u okvirima područnog odjeljenja Muzičke akademije u Zagrebu, do samostalnog odsjeka koji ovaj program podržava na Umjetničkoj akademiji. Uz zadovoljavanje najviših standarda umjetničke reprodukcije, potvrđenih brojnim nagradama studenata, prije svega na državnim natjecanjima HDGPP-a i posebnoj posvećenosti ulozi glasovira u različitim komornim sastavima, studijski program posvećuje podjednaku pozornost teorijskim disciplinama i kompetencijama potrebnim za nastavnički/pedagoški rad u glazbenim školama, kao i odgoju budućih umjetničkih suradnika (korepetitora). Kontinuirana je također i prisutnost nastavnika odsjeka u brojnim domaćim i inozemnim ocjenjivačkim sudovima klavirskih natjecanja.

Predstojnica:

Nastavno osoblje:

  • red. prof. art. Olga Cinkoburova, doc. art. Jadranka Garin, izv. prof. art. Vesna Podrug, doc. art. Katja Repušić, Ivana Franceschi, v. pred., Mladen Grgić, v. korep.
  • izv. prof. dr. sc. Davorka Radica, red. prof. (T) dr. sc. Mirjana Siriščević, izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, doc. dr. sc. Vito Balić, Jelica Valjalo Kaporelo, asist., red.prof. art. (T) Vlado Sunko, izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, izv. prof. art. Hari Zlodre, v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak.

Suradnici:

  • Kosovka Čudina, v. pred., doc. art. Gordana Lentić, Dario Maleš, v. pred., Katarina Akrap, asist.
  • izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor, doc. dr. sc. Morana Koludrović, Nenad Šiškov, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred.

Studijski programi

Glasovir

Preddiplomski studij

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

Upis posebno nadarenih kanidata (bez završene srednje škole)

Diplomski studij

Uvjeti upisa: Završen odgovarajući preddiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku.