Temeljem odredbi Pravilnika o Rektorovoj nagradi, Odluke o raspisivanju Natječaja te prijedloga Povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić donio je Odluku o dobitnicima Rektorove nagrade u akademskoj godini 2020./2021., a za postignuća u akademskoj godini 2019./2020.

Odluka se nalazi na poveznici:

Sveučilište u Splitu