Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

 • Erasmus+
 • Erasmus Mundus
 • CEEPUS
 • Iskustva studenata i nastavnika
 • Kontakt

 

Erasmus+

Erasmus+: program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020.

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenio je 7 ranijih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
 • Aktivnosti Jean Monnet
 • Sport

Umjetnička akademija ima potpisane međuinstitucijske sporazume o suradnji kroz Erasmus+ program sa brojnim umjetničkim institucijama u Europi i taj broj iz dana u dan raste.

Popis ustanova sa kojim UMAS ima potpisane međuinstitucijske ugovore o suradnji

 

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je program Europske unije kojem je osnovni cilj podizanje kvalitete visokog obrazovanja i promocija međunarodnog dijaloga kroz mobilnost i akademsku suradnju.

Umjetnička akademija sudjeluje u projektu SUNBEAM – Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion unutar kojeg se ostvaruje značajna razmjena studenata i osoblja sa sveučilištima u regiji.

 

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije osmišljen kao regionalni program akademske mobilnosti. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija.

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri).

Umjetnička akademija trenutno participira u tri CEEPUS mreže:

 • New Cooperation Initiatives in the Central European Professional MusicTraining (Odjel za glazbenu umjetnost)
 • A.L.I.C.E.  (Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija)
 • ADRIART.CE (Odsjek za film i video)

 

Iskustva studenata i nastavnika

***

 

Kontakt

dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, doc. art.

prodekanica za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS

Erasmus+ i CEEPUS koordinatorica

E: sagita.sunara@gmail.com

M: +385 95 914 7700

 

 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu

http://www.unist.hr/suradnja/ured-za-me%C4%91unarodnu-suradnju