Studij konzervacije-restauracije pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine kao prvi studij te vrste u Hrvatskoj. Mada naša zemlja ima dugu tradiciju institucionalnog očuvanja kulturne baštine, koja je utemeljena upravo u Splitu, do 1997. godine niti na jednoj obrazovnoj razini nije postojao sustav školovanja stručnjaka konzervatora-restauratora. U akademskoj godini 2005./2006. čitav studij se prilagođava novom sustavu studiranja sukladno bolonjskoj deklaraciji, pri čemu je za ovaj studij uzet obrazac integralnog studija u trajanju od 5 akademskih godina i diplomom magistra struke.

Znanost o zaštiti kulturne baštine danas se ubrzano razvija. Konzervator-restaurator više nije pasivni stručnjak-zanatlija koji "popravlja umjetninu", već znanstvenik-stručnjak koji se aktivno i autonomno uključuje u procese zaštite kulturne baštine.

Studij konzervacije-restauracije pri Umjetničkoj akademiji u Splitu predstavlja ishodište za odgoj i obrazovanje konzervatora-restauratora te za stručno-nastavno-znanstvenu profiliranost struke, kao temeljnih pretpostavki za kvalitetno očuvanje kulturne baštine u regiji s najvećom koncetracijom kulturnih dobara u Hrvatskoj. Studij u Splitu svojim programom odgovara na suvremene zahtjeve znanosti o zaštiti kulturne baštitne, s posebnim naglaskom na specijalističko usavršavanje užih područja struke, čime, uz usklađivanje s odredbama bolonjske deklaracije, postaje kompatibilan sa sličnim studijima konzervacije-restauracije u Europi i svijetu.