Detaljan raspored Likovna kultura i likovna umjetnost – rujan 2017

11. 09. 2017. ponedjeljak, Studentska referada, Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb
10.00-12.00h predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima na

11. 09. 2017. ponedjeljak, VISOKA, Fausta Vrančića 17, soba 6
09-13.00 h PREDAJA MAPA
13.00h Pregled i ocjenjivanje mape

REZULTATI OCJENJIVANJA MAPA BITI ĆE IZVJEŠENI:
11. 09. 2017. ponedjeljak, nakon 16.00h NA OGLASNOJ PLOČI U ZGRADI UMJETNIČKE AKADEMIJE U ULICI FAUSTA VRANČIĆA 17, VISOKA

12. 09. 2017. utorak, VISOKA, Fausta Vrančića 17, soba 12
09-12.00 h CRTANJE AKTA
16-19.00 h PORTRET

13. 09. 2017. srijeda, VISOKA, Fausta Vrančića 17, soba 12
09-12.00 h CRTANJE AKTA
16-18.00 h PROSTORNA KOMPOZICIJA
18.00h Pregled i ocjenjivanje radova

14. 09. 2016. četvrtak, VISOKA, Fausta Vrančića 17, sobe 13 i 14
09-10.30 h PISMENI ISPIT
11-13.00 h USMENI ISPIT

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA BITI ĆE IZVJEŠENI :
15.09.2017. petak
NAKON SJEDNICE AKADEMIJSKOG VIJEĆA NA OGLASNOJ PLOČI U ZGRADI UMJETNIČKE AKADEMIJE NA GRIPAMA, GLAGOLJAŠKA BB, I U ULICI FAUSTA VRANČIĆA 17, VISOKA

19.9.2017. (utorak) – nakon 18.00 sati Objava konačnih rang lista za upise na studijske programe putem sustava www.postani-student.hr

19.09.2017. (utorak) , VISOKA, Fausta Vrančića 17, soba 12
10-12.00 h POVRAT MAPA
Za mape koje ne budu predignute u predviđenom terminu ne odgovaramo!

21.9. (četvrtak) 10.00.-12.00 upisi studenata iz ljetnog roka na Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb)