Detaljan raspored Dizajn vizualnih komunikacija – rujan 2017

PONEDJELJAK 11. 09.

Predaja Prijave na Studentskoj referada od 10 do 12

(Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb)

 Predaja mapa radova od 10 do 13

(predavaonica lijevo od ulaza u Akademiju, Zagrebačka 3)

UTORAK 12. 09. 

Rezultati mapa 8.30 – oglasna ploča Tvrđava Gripe

Prvi zadatak grafičkog oblikovanja (vizualizacija) od 9 do 12 sati – Zagrebačka 3

Drugi zadatak grafičkog oblikovanja (logotip, znak)  od 14 do 17 sati – Zagrebačka 3

 

SRIJEDA 13.09. Zagrebačka 3

Slobodni zadatak (bilježnica) od 9 do 12 sati

Pismeni ispit (test opće kulture) od 15 do 16 sati

 

ČETVRTAK 14.09. Zagrebačka 3

od 10 sati

 

PETAK 15.09.

Rezultati, Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb