Kalendar Dodatnih provjera u rujnu na Odjelu likovnih umjetnosti 2018

 Jesenski rok:

4.9. (utorak)  zaključene prijave za upis studija Umjetničke akademije putem sustava www.postani-student.hr

 

10.9. (ponedjeljak)

10.00-12.00 predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima  na Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb)

9.00-13.00 predaja mapa na lokacijama studija (samo za Odjel likovnih umjetnosti)

do 18.00 sati objava rezultata mapa

10.9. (ponedjeljka) – 13.9. (četvrtak)

DPZVS  (detaljan raspored Dodatnih provjera)

 

14.9.  (petak)

službeni rezultati DPZVS i žalbe na rezultate, nakon Akademijskog vijeća

19.9. (srijeda)

objava konačnih rang lista za upise na studijske programe putem sustava www.postani-student.hr

20.9. (četvrtak)

10.00.-12.00 upisi studenata iz jesenskog roka na Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb)