Detaljan raspored Dodatnih provjera na Odjelu glazbenih umjetnosti – srpanj 2020

Umjetnička akademija u Splitu

Odjel za glazbenu umjetnost

Detaljan raspored održavanja teorijskog dijela prijemnog ispita

Ponedjeljak 6. srpnja

Od 14.00h – 17.00h: Solfeggio – pismeni dio, test iz teorije glazbe, solfeggio- usmeni dio (svi kandidati)

17.00h: Harmonija – pismeni dio (kandidati studijskih programa glazbene teorije, kompozicije, glazbene pedagogije)

19.00h: Harmonija – praktični dio (kandidati studijskih programa glazbene teorije, kompozicije, glazbene pedagogije)

Utorak 7. srpnja

8.00h: Polifonija – pismeni dio (kandidati studijskih programa glazbene teorije i kompozicije)

Od 9.00h: Klavir  (kandidati studijskih programa glazbene teorije, kompozicije, glazbene pedagogije i solo pjevanja)

 

Instrumentalni studiji

Utorak 7. srpnja

9.00h: Violina, Viola, Violončelo

11.30h: Klarinet, Saksofon i Flauta

15.00h: Klavir glavni predmet

 

Četvrtak 9. srpnja

16.00h: Gitara

16.00h: Solo pjevanje (Dvorana Visoka)

 

Važne obavijesti kandidatima studijskih programa Odjela za glazbenu umjetnost!

Ponedjeljak, 6. srpnja

  • Svi ispiti kandidata prijavljenih na glazbene studijske programe održat će se u zgradi Odjela za glazbenu umjetnost, ul. Fausta Vrančića 19.
  • Kandidati su dužni pridržavati se svih propisanih higijenskih mjera i organizacijskog rasporeda za vrijeme održavanja prijamnog ispita.
  • U prvom dijelu ispita (od 14.00h do 17.00h), preporuča se nositi zaštitnu masku.
  • Kandidati su dužni pridržavati se održavanja razmaka od 2m koliko god je moguće u svim situacijama za vrijeme održavanja prijemnih ispita.
  • Prije početka ispita u 14.00h, kandidati će stajati vani ispred glavnog ulaza zgrade te će ulaziti u zgradu po pozivu, jedan po jedan i zauzeti označeno mjesto u učionici u koju će biti unaprijed raspoređeni i u kojoj će pisati pismeni ispit iz solfeggia (diktate) te pismeni ispit iz teorije glazbe. Nakon završetka pismenog dijela solfeggia, dio kandidata će u malim grupama biti upućeni u druge učionice u kojima će otpjevati prima vista primjer iz solfeggia. Ovaj dio ispita će biti snimljen audio uređajima (radi bržeg odvijanja ispita i što kraćeg zadržavanja većeg broja kandidata u zgradi u isto vrijeme te lakšeg naknadnog komisijskog vrednovanja svih kandidata). Svi snimljeni audio zapisi koristit će se samo u svrhu internog komisijskog vrednovanja. Kandidati se nakon snimanja prima vista primjera vraćaju u prvotnu učionicu i nastavljaju pisati test iz teorije glazbe, a druga grupa iz učionice upućuje se na snimanje. Čim završe prva tri dijela prijamnog ispita, kandidati izlaze iz zgrade.
  • Do 17.00h, najkasnije 18.00h sati istog dana, kandidati koji nisu prošli eliminacijski dio ispita (diktati), dobit će obavijest na mobitel o nenastavljanju daljnjeg ispitnog postupka.
  • Od 17.00h kandidati koji pišu pismeni dio iz harmonije bit će na isti način raspoređeni na unaprijed određena mjesta u učionicama te nakon završetka pismenog dijela upućeni na sviranje/snimanje praktičnog dijela ispita (harmonija na klaviru).

Utorak, 7. srpnja

  • Svi ispiti koji će se održati od 7. srpnja na dalje, bit će individualno organizirani, a kandidati će na mobitel dobiti obavijest o točnom terminu kad dolaze u zgradu odnosno naznačenu učionicu.

 

*Kandidati su dužni ponijeti dvostruki list papira iz kajdanke, olovku i gumicu!