Kalendar Dodatnih provjera – jesenski rok 2020

 

3.9. (četvrtak)  zaključene prijave za upis studija Umjetničke akademije putem sustava www.postani-student.hr

Likovni odjel:

7.9. (ponedjeljak) 10.00 -12.00 predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima  na Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a)

9.00 – 13.00 predaja mapa na lokacijama studija Odjela likovnih umjetnosti

do 18.00 sati objava rezultata mapa

7.9. (ponedjeljak) – 10.9. (četvrtak) Dodatne provjere (DPZVS) – Detaljan raspored

 

Glazbeni odjel:

7.9. (ponedjeljak) 10.00 – 12.00 predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima  na Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a)

7.9. (ponedjeljak) – 9.9. (srijeda) Dodatne provjere (DPZVS) – Detaljan raspored

11.9.  (petak) službeni rezultati DPZVS i žalbe na rezultate, nakon Akademijskog vijeća

17.9. (četvrtak) iza 16 sati – objava konačnih rang lista za upise na studijske programe putem sustava www.postani-student.hr

18.9. (petak)

10.00.-12.00 upisi studenata iz jesenskog roka na Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a)