Diplomski studiji 2019./2020.

PLAN UPISA

Plan upisa u diplomske studije 2019./2020.

UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za studij glume te za Odjel glazbenih umjetnosti, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak primaju se 30. rujna i 1. listopada 2019. godine od 10.00 do 12.00 na Studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb.

Prijava za razredbeni postupak mora sadržavati:

  • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 240 ECTSA (studij glume i Odjel glazbenih umjetnosti) odnosno 180 ECTS bodova (Odjel likovnih umjetnosti),
  • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
  • domovnica,
  • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
  • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi)
  • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu.

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.
• 2. listopada 2019. – predaja mapa od 10:00 do 12:00 (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama Odsjeka,
• 2. – 3. listopada 2019. – razredbeni ispit
• 4. listopada 2019. u 12:00 – rezultati razredbenog ispita.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 200,00 kn.

UPISI
Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 7. i 9. listopada 2019. od 10.00 do 12.00 u Studentskoj referadi.
Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:
• dvije osobne fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
• potvrdu o prebivalištu,
• dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna (indeks, matični list, upisni list i statistički list – sve navedene upisne materijale pristupnik će dobiti u Studentskoj referadi)
• dokaz o uplati troškova pune participacije (za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij)

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 51 2407000 1100569380

INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr.

Natječaj Sveučilišta u Splitu

 

­