Diplomski studiji 2018./2019.

PLAN UPISA

Plan upisa u diplomske studije 2018./2019.

UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak primaju se 27. i 28. rujna 2018. godine od 10.00 do 12.00 na Studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb.

Prijava za razredbeni postupak mora sadržavati:

 • Obrazac prijave za razredbeni postupak (preuzima se u Studentskoj referadi )
 • Odgovarajuća završna svjedodžba prvostupnika sveučilišnog preddiplomskog studija
 • Prijepis ocjena, prosjek ocjena, te potvrdu o minimalno 180 ects stečenih bodova tijekom studija ako se prijavljuješ na dvogodišnji (Odjel za likovne umjetnosti) odnosno 240 ects ako se prijavljuješ na jednogodišnji diplomski studij (Odjel za glazbenu umjetnost ili Odjel za kazališne umjetnosti);
 • Životopis;
 • Liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od tri mjeseca;
 • Potvrdu o laringološkom pregledu (potrebno za studij Solo pjevanja);
 • Liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja (potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti) za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija;
 • Potvrdu o izvršenoj uplati za troškove razredbenog postupka:

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.
• 1. listopada 2018. – predaja mapa od 10:00 do 12:00 (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama Odsjeka,
• 1. i 2. listopada 2018. – razredbeni ispit,
• 5. listopada 2018. u 12:00 – rezultati razredbenog ispita.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 200 kn.

Račun (IBAN) broj: HR 52 2330003 1100090996
Model: HR02
Pozv na broj: OIB
Svrha uplate: “troškovi razredbenog postupka 2018

Mape i dokumenti poslani poštom ne uzimaju se u obzir!!!

POSEBNI UVJETI UPISA – razredbeni ispit

­

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 9. i 10. listopada 2018. od 10.00 do 12.00 u Studentskoj referadi.
Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • dvije osobne fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
 • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna (indeks će pristupnik dobiti u Studentskoj referadi).

Iznos: 400 kn
Račun (IBAN) broj: HR 52 2330003 1100090996
Model: HR02
Pozv na broj: OIB
Svrha uplate: “troškovi upisa 2018

 • dokaz o uplati školarine ako student studira uz plaćanje participacije (školarine)

Natječaj za upis diplomski studiji 2018/2019 (ŠKOLARINE!)