Diplomski studiji 2017./2018.

PLAN UPISA

Plan upisa u diplomske studije 2017./2018.

UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti i studij Glume, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen razredbeni ispit.

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak primaju se 28. i 29. rujna 2017. godine od 10.00 do 12.00 na Studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb.

Prijava za razredbeni postupak mora sadržavati:

 • Obrazac prijave za razredbeni postupak (preuzima se u Studentskoj referadi )
 • Odgovarajuća završna svjedodžba prvostupnika sveučilišnog preddiplomskog studija
 • Prijepis ocjena, prosjek ocjena, te potvrdu o minimalno 180 ects stečenih bodova tijekom studija ako se prijavljuješ na dvogodišnji (Odjel za likovne umjetnosti) odnosno 240 ects ako se prijavljuješ na jednogodišnji diplomski studij (Odjel za glazbenu umjetnost ili Odjel za kazališne umjetnosti);
 • Životopis;
 • Liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od tri mjeseca;
 • Liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja (potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti) za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija;
 • Potvrdu o izvršenoj uplati za troškove razredbenog postupka:

Iznos: 200 kn
Račun (IBAN) broj: HR 52 2330003 1100090996
Model: HR02
Pozv na broj: OIB
Svrha uplate: “troškovi razredbenog postupka 2017

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 2. listopada 2017. – predaja mapa od 10:00 do 12:00 (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama Odsjeka,
 • 2. i 3. listopada 2017. – razredbeni ispit,
 • 6. listopada 2017. u 12:00 – rezultati razredbenog ispita.

Mape i dokumenti poslani poštom ne uzimaju se u obzir!!!

POSEBNI UVJETI UPISA – razredbeni ispit

­

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 9. – 10. listopada 2017. od 10.00 do 12.00 u Studentskoj referadi.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • dvije osobne fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
 • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna (indeks će pristupnik dobiti u Studentskoj referadi).

Iznos: 400 kn
Račun (IBAN) broj: HR 52 2330003 1100090996
Model: HR02
Pozv na broj: OIB
Svrha uplate: “troškovi upisa 2017

 • dokaz o uplati školarine ako student studira uz plaćanje participacije (školarine)

Natječaj za upis diplomski studiji 2017/2018 (ŠKOLARINE!)